+48 661 784 517 / +34 960 434 697 info@oliverrichart.com

Spory sądowe

Jedną z naszych wiodących specjalizacji to spory sadowe i arbitraż, a także postępowania upadłościowe. Działamy w obronie naszych klientów, zarówno po stronie powoda jak i pozwanego. Reprezentujemy naszych klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych, we wszystkich instancjach na terytorium całej Hiszpanii.

Nasza działalność obejmuje w szczególności:

  • arbitraż,
  • spory z zakresu prawa spółek,
  • postępowanie upadłościowe,
  • spory z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej,
  • spory z zakresu nieuczciwej konkurencji,
  • spory wynikłe z wykonywania m.in. umów handlowych, agencyjnych i dystrybucji,
  • spory z zakresu prawa cywilnego – odpowiedzialności pozaumownnej.

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 18:00

Tel/Fax +34 960 434 697
Tel. +34 691 936 679

Tel. +48 661784 517

Oliver Richart & Associates
C/ Correos, Nº 13, 4º, 7ª, 46002, Valencia

napisz do nas

2 + 1 =

×

WhatsApp Chat

× LiveChat